Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2019

Ảnh 0/12 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2019

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
10698 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ/NGÀY)
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung                 420
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung                 380
3 Giàn giáo 1.20m, mạ kẽm Khung                 300
4 Giàn giáo 0.90m, mạ kẽm Khung                 260
5 Chéo 1.76m, mạ kẽm Cặp                 140
6 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp                 150
7 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây                 500
8 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây                 160
9 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây                 250
10 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây                 290
11 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây                 320
12 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây                 370
13 Tay rằng 0.6m, mạ kẽm Cây                   90
14 Tay rằng 1.0m, mạ kẽm Cây                 120
15 Tay rằng 1.2m, mạ kẽm Cây                 140
16 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây                 160
17 Chống consol, mạ kẽm Cây                 420
18 Tôn coffa 1.000 x 1.000, Tấm                 500
19 Tôn coffa 1.000 x 500, Tấm                 300
20 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây                 130
21 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây                 130
22 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây                 180
23 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây                 180
24 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái                 500
25 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái              1,200
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác