Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2021

Ảnh 0/26 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2021

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
35603 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) THÀNH TIỀN TRỌNG LƯỢNG (KG)  TỔNG TRỌNG LƯỢNG (KG)   GIÁ BÁN-ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ   THÀNH TIỀN ĐỀN BÙ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)                
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung                1 1          426              426           13.0               13.00         383,500                383,500
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung                1 1          393              393           12.0               12.00         354,000                354,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp                1 1          123              123             2.5                2.50           73,750                  73,750
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái                1 1          451              451           11.0               11.00         324,500                324,500
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái                1 1          767              767           16.0               16.00         552,000                552,000
6 Cùm xoay Cái                1 1            65                65             0.6                0.60           29,100                  29,100
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây                1 1          305              305             6.0                6.00         192,000                192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây                1 1          610              610           12.0               12.00         384,000                384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)                
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây                1 1          475              475           10.0               10.00         285,000                285,000
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây                1 1          143              143             3.3                3.30           94,050                  94,050
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây                1 1          212              212             4.9                4.90         139,650                139,650
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây                1 1          259              259             6.0                6.00         171,000                171,000
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây                1 1          337              337             7.8                7.80         222,300                222,300
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây                1 1          380              380             8.8                8.80         250,800                250,800
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây                1 1            62                62             1.3                1.30           37,050                  37,050
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây                1 1          105              105             2.2                2.20           62,700                  62,700
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây                1 1          119              119             2.5                2.50           71,250                  71,250
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây                1 1          169              169             3.2                3.20           91,200                  91,200
11 Chống consol, mạ kẽm Cây                1 1          422              422             8.0                8.00         228,000                228,000
12 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây                1 1          122              122             1.8                1.80           51,300                  51,300
13 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây                1 1          122              122             1.8                1.80           51,300                  51,300
14 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây                1 1          163              163             2.4                2.40           68,400                  68,400
15 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây                1 1          163              163             2.4                2.40           68,400                  68,400
16 Thép hộp vuông 50*1.8ly*2.0m Cây                1 1          245              245             5.4                5.40         132,300                132,300
17 Thép hộp vuông 50*1.8ly*3.0m Cây                1 1          368              368             8.1                8.10         198,450                198,450
18 Thép hộp vuông 50*1.8ly*4.0m Cây                1 1          581              581           12.8               12.80         313,600                313,600
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly*6.0m Cây                1 1          726              726           16.0               16.00         392,000                392,000
20 Thép hộp 50x1001.8ly*2.0m Cây                1 1          381              381             8.4                8.40         205,800                205,800
21 Thép hộp 50x1001.8ly*3.0m Cây                1 1          572              572           12.6               12.60         308,700                308,700
22 Thép hộp 50x1001.8ly*4.0m Cây                1 1          762              762           16.8               16.80         411,600                411,600
23 Thép hộp 50x1001.8ly*6.0m Cây                1 1       1,134            1,134           25.0               25.00         612,500                612,500
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác