Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Ảnh 0/26 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
43942 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ BÁN-ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)          
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung           1 1             340              12.0           312,000
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung           1 1             320              11.0           286,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp           1 1             130                2.0            52,000
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái           1 1             500              10.0           270,000
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái           1 1           1,200              16.0           560,000
6 Cùm xoay Cái           1 1               60              0.58            25,520
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây           1 1             320                6.0           192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây           1 1             600              12.0           384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)          
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây           1 1             500              10.0           270,000
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây           1 1             180                3.3            85,800
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây           1 1             200                4.9           127,400
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây           1 1             240                5.8           150,800
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây           1 1             280                7.4           192,400
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây           1 1             320                8.4           218,400
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây           1 1               60                1.3            33,800
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây           1 1             100                2.2            57,200
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây           1 1             110                2.5            65,000
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây           1 1             180                3.3            85,800
11 Chống consol, mạ kẽm Cây           1 1             380                8.0           216,000
12 Kích U 50cm rỗng Ø34 Cây           1 1             120                1.8            46,800
13 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây           1 1             120                1.8            46,800
14 Kích U 50cm rỗng Ø38 Cây           1 1             130                2.0            52,000
15 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây           1 1             130                2.0            52,000
16 Thép hộp vuông 50*1.8ly*2.0m Cây           1 1             240                5.2           109,200
17 Thép hộp vuông 50*1.8ly*3.0m Cây           1 1             360                8.0           168,000
18 Thép hộp vuông 50*1.8ly*4.0m Cây           1 1             480              10.8           226,800
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly*6.0m Cây           1 1             720              16.0           336,000
20 Thép hộp 50x1001.8ly*2.0m Cây           1 1             360                8.0           168,000
21 Thép hộp 50x1001.8ly*3.0m Cây           1 1             540              12.0           252,000
22 Thép hộp 50x1001.8ly*4.0m Cây           1 1             720              16.0           336,000
23 Thép hộp 50x1001.8ly*6.0m Cây           1 1           1,080              24.0           504,000
Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Mr Điệp: 0936863338

Văn phòng

Ms Nguyên: 0936 888 629
Quảng cáo - Đối tác