Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Ảnh 0/26 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
39833 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0936888629

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ BÁN-ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)          
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung             1 1             225             13.0           338,000
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung             1 1             208             12.0           312,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp             1 1               54               2.5             65,000
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái             1 1             238             11.0           286,000
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái             1 1             460             16.0           552,000
6 Cùm xoay Cái             1 1               33               0.6             30,000
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây             1 1             160               6.0           192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây             1 1             320             12.0           384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)          
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây             1 1             229             11.0           275,000
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây             1 1               67               3.2             80,000
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây             1 1             102               4.9           122,500
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây             1 1             121               5.8           145,000
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây             1 1             154               7.4           185,000
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây             1 1             177               8.5           212,500
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây             1 1               27               1.3             32,500
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây             1 1               44               2.1             52,500
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây             1 1               52               2.5             62,500
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây             1 1               69               3.3             82,500
11 Chống consol, mạ kẽm Cây             1 1             173               8.3           207,500
12 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1               50               1.8             45,000
13 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1               50               1.8             45,000
14 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1               67               2.4             60,000
15 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1               67               2.4             60,000
16 Thép hộp vuông 50*1.8ly*2.0m Cây             1 1             129               5.4           116,100
17 Thép hộp vuông 50*1.8ly*3.0m Cây             1 1             194               8.1           174,150
18 Thép hộp vuông 50*1.8ly*4.0m Cây             1 1             306             12.8           275,200
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly*6.0m Cây             1 1             382             16.0           344,000
20 Thép hộp 50x1001.8ly*2.0m Cây             1 1             201               8.4           180,600
21 Thép hộp 50x1001.8ly*3.0m Cây             1 1             301             12.6           270,900
22 Thép hộp 50x1001.8ly*4.0m Cây             1 1             401             16.8           361,200
23 Thép hộp 50x1001.8ly*6.0m Cây             1 1             597             25.0           537,500
Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Mr Điệp: 0936863338

Văn phòng

Ms Nguyên: 0936 888 629
Quảng cáo - Đối tác