Cây chống tăng

Ảnh 0/2 - Cây chống tăng

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
33899 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
1 Cây chống tăng 3.5m - 1.6 ly - Mạ kẽm Cây 1                 8.00           194,000.00
2 Cây chống tăng 3.5m - 1.8 ly - Mạ kẽm Cây 1                 9.00           213,000.00
3 Cây chống tăng 3.5m - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1               10.00           232,000.00
4 Cây chống tăng 4.0m - 1.6 ly - Mạ kẽm Cây 1                 9.00           213,000.00
5 Cây chống tăng 4.0m - 1.8 ly - Mạ kẽm Cây 1               10.00           232,000.00
6 Cây chống tăng 4.0m - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1               11.00           251,000.00
7 Cây chống tăng 4.5m - 1.6 ly - Mạ kẽm Cây 1               10.00           232,000.00
8 Cây chống tăng 4.5m - 1.8 ly - Mạ kẽm Cây 1               11.00           251,000.00
9 Cây chống tăng 4.5m - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1               12.00           270,000.00
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác