Giàn giáo chữ H - Giàn giáo khung

Ảnh 0/5 - Giàn giáo chữ H - Giàn giáo khung

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
95 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917.195.233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VNĐ)  TL (Kg/TB)
  GIÀN GIÁO CHỮ H
1 Giàn giáo 1.70m - 1.4 ly, có đầu nối Khung 1   230,000 10.0
2 Giàn giáo 1.70m - 1.6 ly, có đầu nối Khung 1   253,000 11.0
3 Giàn giáo 1.70m - 1.8 ly, có đầu nối Khung 1   276,000 12.0
4 Giàn giáo 1.70m - 2.0 ly, có đầu nối Khung 1   299,000 13.0
5 Giàn giáo 1.53m - 1.4 ly, có đầu nối Khung 1   218,500 9.5
6 Giàn giáo 1.53m - 1.6 ly, có đầu nối Khung 1   241,500 10.5
7 Giàn giáo 1.53m - 1.8 ly, có đầu nối Khung 1   262,200 11.4
8 Giàn giáo 1.53m - 2.0 ly, có đầu nối Khung 1   282,900 12.3
9 Giàn giáo 1.20m - 1.6 ly, không đầu nối Khung 1   165,600 7.2
10 Giàn giáo 1.20m - 1.8 ly, không đầu nối Khung 1   184,000 8.0
11 Giàn giáo 1.20m - 2.0 ly, không đầu nối Khung 1   202,400 8.8
12 Giàn giáo 0.90m - 1.6 ly, không đầu nối Khung 1   142,600 6.2
13 Giàn giáo 0.90m - 1.8 ly, không đầu nối Khung 1   161,000 7.0
14 Giàn giáo 0.90m x 2.0 ly, không đầu nối Khung 1   172,500 7.5
15 Chéo 1.96m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     41,400 1.8
16 Chéo 1.96m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     46,000 2.0
17 Chéo 1.96m - 1.2 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     52,900 2.3
18 Chéo 1.96m - 1.4 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     62,100 2.7
19 Chéo 1.75m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     36,800 1.6
20 Chéo 1.75m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     41,400 1.8
21 Chéo 1.75m - 1.2 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     50,600 2.2
22 Chéo 1.75m - 1.4 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     55,200 2.4
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác