Giàn giáo chữ H - Giàn giáo khung

Ảnh 0/5 - Giàn giáo chữ H - Giàn giáo khung

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
4185 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
1 Giàn giáo 1.70m - 1.6 ly, có đầu nối Khung 1      314,600 11.0
2 Giàn giáo 1.70m - 1.8 ly, có đầu nối Khung 1      343,200 12.0
3 Giàn giáo 1.70m - 2.0 ly, có đầu nối Khung 1      371,800 13.0
4 Giàn giáo 1.53m - 1.6 ly, có đầu nối Khung 1      300,300 10.5
5 Giàn giáo 1.53m - 1.8 ly, có đầu nối Khung 1      326,040 11.4
6 Giàn giáo 1.53m - 2.0 ly, có đầu nối Khung 1      351,780 12.3
7 Giàn giáo 1.20m - 1.6 ly, không đầu nối Khung 1      205,920 7.2
8 Giàn giáo 1.20m - 1.8 ly, không đầu nối Khung 1      228,800 8.0
9 Giàn giáo 1.20m - 2.0 ly, không đầu nối Khung 1      251,680 8.8
10 Giàn giáo 0.90m - 1.6 ly, không đầu nối Khung 1      177,320 6.2
11 Giàn giáo 0.90m - 1.8 ly, không đầu nối Khung 1      200,200 7.0
12 Giàn giáo 0.90m x 2.0 ly, không đầu nối Khung 1      214,500 7.5
13 Chéo 1.96m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1       57,200 2.0
14 Chéo 1.96m - 1.2 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1       65,780 2.3
15 Chéo 1.96m - 1.4 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1       77,220 2.7
16 Chéo 1.75m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1       51,480 1.8
17 Chéo 1.75m - 1.2 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1       62,920 2.2
18 Chéo 1.75m - 1.4 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1       68,640 2.4
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác