Giàn giáo nêm

Ảnh 0/9 - Giàn giáo nêm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
6392 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) THÀNH TIỀN TRỌNG LƯỢNG (KG)  TỔNG TRỌNG LƯỢNG (KG)   GIÁ BÁN-ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ   THÀNH TIỀN ĐỀN BÙ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)                
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung             1 1             426              426           13.0               13.00         383,500              383,500
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung             1 1             393              393           12.0               12.00         354,000              354,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp             1 1             123              123             2.5                 2.50           73,750                73,750
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái             1 1             541              541           11.0               11.00         324,500              324,500
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái             1 1             907              907           16.0               16.00         544,000              544,000
6 Cùm xoay Cái             1 1               69                69             0.6                 0.60           28,800                28,800
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây             1 1             320              320             6.0                 6.00         192,000              192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây             1 1             640              640           12.0               12.00         384,000              384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)                
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây             1 1             475              475           10.0               10.00         285,000              285,000
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây             1 1             155              155             3.3                 3.30         102,300              102,300
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây             1 1             215              215             4.9                 4.90         142,100              142,100
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây             1 1             259              259             6.0                 6.00         171,000              171,000
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây             1 1             324              324             7.5                 7.50         213,750              213,750
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây             1 1             380              380             8.8                 8.80         250,800              250,800
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây             1 1               67                67             1.3                 1.30           40,300                40,300
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây             1 1             105              105             2.2                 2.20           62,700                62,700
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây             1 1             117              117             2.5                 2.50           70,000                70,000
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây             1 1             171              171             3.3                 3.30         102,300              102,300
11 Chống consol, mạ kẽm Cây             1 1             429              429             8.3                 8.30         257,300              257,300
12 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1             120              120             1.8                 1.80           50,400                50,400
13 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1             120              120             1.8                 1.80           50,400                50,400
14 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1             160              160             2.4                 2.40           67,200                67,200
15 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1             160              160             2.4                 2.40           67,200                67,200
16 Thép hộp vuông 50*1.8ly*2.0m Cây             1 1             265              265             5.4                 5.40         135,000              135,000
17 Thép hộp vuông 50*1.8ly*3.0m Cây             1 1             397              397             8.1                 8.10         202,500              202,500
18 Thép hộp vuông 50*1.8ly*4.0m Cây             1 1             627              627           12.8               12.80         320,000              320,000
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly*6.0m Cây             1 1             784              784           16.0               16.00         400,000              400,000
20 Thép hộp 50x1001.8ly*2.0m Cây             1 1             412              412             8.4                 8.40         210,000              210,000
21 Thép hộp 50x1001.8ly*3.0m Cây             1 1             618              618           12.6               12.60         315,000              315,000
22 Thép hộp 50x1001.8ly*4.0m Cây             1 1             824              824           16.8               16.80         420,000              420,000
23 Thép hộp 50x1001.8ly*6.0m Cây             1 1           1,225            1,225           25.0               25.00         625,000              625,000
Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Mr Điệp: 0936863338

Văn phòng

Ms Nguyên: 0936 888 629
Quảng cáo - Đối tác