Giàn giáo nêm

Ảnh 0/9 - Giàn giáo nêm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
10012 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
1 Cây chống nêm 1.0m - 2.0 ly - 1 cụm U - CĐ - MK Cây 1                 3.20            74,240.00
2 Cây chống nêm 1.5m - 2.0 ly - 2 cụm U - CĐ - MK Cây 1                 4.80           105,600.00
3 Cây chống nêm 2.0m - 2.0 ly - 2 cụm U - CĐ - MK Cây 1                 5.80           127,600.00
4 Cây chống nêm 2.5m - 2.0 ly - 3 cụm U - CĐ - MK Cây 1                 7.20           158,400.00
5 Cây chống nêm 3.0m - 2.0 ly - 3 cụm U - CĐ - MK Cây 1                 8.30           182,600.00
6 Chống đà giữa - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1                 3.30            76,560.00
7 Chống consol - Mạ kẽm Cây 1                 8.20           190,240.00
8 Tay giằng 0.55m - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1                 1.30            33,800.00
9 Tay giằng 0.95m - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1                 2.10            46,200.00
10 Tay giằng 1.15m - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1                 2.50            55,000.00
11 Tay giằng 1.45m - 2.0 ly - Mạ kẽm Cây 1                 3.10            68,200.00
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác