Giàn giáo nêm

Ảnh 0/4 - Giàn giáo nêm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
69 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917.195.233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VNĐ)  TL (Kg/TB)
  GIÀN GIÁO NÊM
1 Cây chống nêm 1.0m, 1.8 ly, 1 cụm U Cây 1           63,000 2.8
2 Cây chống nêm 1.5m, 1.8 ly, 2 cụm U Cây 1           99,000 4.4
3 Cây chống nêm 2.0m, 1.8 ly, 2 cụm U Cây 1         119,250 5.3
4 Cây chống nêm 2.5m, 1.8 ly, 3 cụm U Cây 1         155,250 6.9
5 Cây chống nêm 3.0m, 1.8 ly, 3 cụm U Cây 1         175,500 7.8
6 Cây chống nêm 1.0m, 2.0 ly, 1 cụm U Cây 1           72,000 3.2
7 Cây chống nêm 1.5m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1         110,250 4.9
8 Cây chống nêm 2.0m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1         135,000 6.0
9 Cây chống nêm 2.5m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1         173,250 7.7
10 Cây chống nêm 3.0m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1         195,750 8.7
11 Tay rằng 0.6m - 1.8 ly Cây 1           27,000 1.2
12 Tay rằng 1.0m - 1.8 ly Cây 1           45,000 2.0
13 Tay rằng 1.2m - 1.8 ly Cây 1           51,750 2.3
14 Tay rằng 1.5m - 1.8 ly Cây 1           63,000 2.8
15 Tay rằng 0.6m - 2.0 ly Cây 1           29,250 1.3
16 Tay rằng 1.0m - 2.0 ly Cây 1           47,250 2.1
17 Tay rằng 1.2m - 2.0 ly Cây 1           56,250 2.5
18 Tay rằng 1.5m - 2.0 ly Cây 1           69,750 3.1
19 Chống đà giữa - 1.8 ly Cây 1           67,500 3.0
20 Chống đà giữa - 2.0 ly Cây 1           72,000 3.2
21 Chống consol - 1.8 ly Cây 1         168,750 7.5
22 Chống consol - 2.0 ly Cây 1         180,000 8.0
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác