Giàn giáo nêm

Ảnh 0/4 - Giàn giáo nêm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
4152 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
1 Cây chống nêm 1.0m, 2.0 ly, 1 cụm U Cây 1       91,080 3.3
2 Cây chống nêm 1.5m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1      135,240 4.9
3 Cây chống nêm 2.0m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1      162,840 5.9
4 Cây chống nêm 2.5m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1      207,000 7.5
5 Cây chống nêm 3.0m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1      237,360 8.6
6 Tay rằng 0.6m - 2.0 ly Cây 1       35,880 1.3
7 Tay rằng 1.0m - 2.0 ly Cây 1       60,720 2.2
8 Tay rằng 1.2m - 2.0 ly Cây 1       69,000 2.5
9 Chống đà giữa - 2.0 ly Cây 1       94,380 3.3
10 Chống consol - 2.0 ly Cây 1      237,380 8.3
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác