Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2021

Ảnh 0/26 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2021

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
32399 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung                1 1          300             13.0      403,000
2 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp                1 1          100               2.5        77,500
3 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái                1 1          400             11.0      341,000
4 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái                1 1          800             16.0      600,000
5 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây                1 1          100               1.8        55,000
6 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây                1 1          100               1.8        55,000
7 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây                1 1          140               3.3      102,300
8 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây                1 1          180               4.9      151,900
9 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây                1 1          220               6.0      186,000
10 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây                1 1          260               7.8      241,800
11 Tay rằng 0.6m, mạ kẽm Cây                1 1            60               1.3        40,300
12 Tay rằng 1.0m, mạ kẽm Cây                1 1            75               2.2        68,200
13 Tay rằng 1.2m, mạ kẽm Cây                1 1            85               2.5        77,500
14 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây                1 1          170               3.2        99,200
15 Chống consol, mạ kẽm Cây                1 1          300               8.0      248,000
16 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây                1 1          120               2.6        80,600
17 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây                1 1          120               2.6        80,600
18 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây                1 1          300             10.0      310,000
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly M                1 1          110               2.7        72,900
20 Thép hộp 50*100*1.8 ly M                1 1          170               4.3      116,100
21 Ống tuýp 49*1.8 ly M                1 1            90               2.3        62,100
22 Cùm xoay Cái                1 1            50               0.6        28,000
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác