Giàn giáo nêm

Ảnh 0/4 - Giàn giáo nêm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
2883 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VNĐ)  TL (Kg/TB)
  GIÀN GIÁO NÊM
1 Cây chống nêm 1.0m, 2.0 ly, 1 cụm U Cây 1     70,950 3.3
2 Cây chống nêm 1.5m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1   107,500 5.0
3 Cây chống nêm 2.0m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1   129,000 6.0
4 Cây chống nêm 2.5m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1   161,250 7.5
5 Cây chống nêm 3.0m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1   184,900 8.6
6 Tay rằng 0.6m - 2.0 ly Cây 1     27,950 1.3
7 Tay rằng 1.0m - 2.0 ly Cây 1     47,300 2.2
8 Tay rằng 1.2m - 2.0 ly Cây 1     53,750 2.5
9 Chống đà giữa - 2.0 ly Cây 1     70,950 3.3
10 Chống consol - 2.0 ly Cây 1   172,000 8.0
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác