Bảng giá xà gồ - Thép hộp mạ kẽm

Ảnh 0/5 - Bảng giá xà gồ - Thép hộp mạ kẽm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
56605 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0336070033

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
1 Thép hộp mạ kẽm 40*40*1.4ly*6.0m Cây 1               10.10           173,720.00
2 Thép hộp mạ kẽm 40*40*1.8ly*6.0m Cây 1               12.80           220,160.00
3 Thép hộp mạ kẽm 50*50*1.4ly*6.0m Cây 1               12.70           218,440.00
4 Thép hộp mạ kẽm 50*50*1.8ly*6.0m Cây 1               16.20           278,640.00
5 Thép hộp mạ kẽm 40*80*1.4ly*6.0m Cây 1               15.30           263,160.00
6 Thép hộp mạ kẽm 40*80*1.8ly*6.0m Cây 1               19.10           328,520.00
7 Thép hộp mạ kẽm 50*100*1.4ly*6.0m Cây 1               19.30           331,960.00
8 Thép hộp mạ kẽm 50*100*1.8ly*6.0m Cây 1               24.70           424,840.00
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác