Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2024

Ảnh 0/26 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2024

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
241850 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)          
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung             1 1               217               13.0      325,000
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung             1 1               200               12.0      300,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp             1 1                52                 2.5        62,500
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái             1 1               229               11.0      275,000
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái             1 1               400               16.0      480,000
6 Cùm xoay Cái             1 1                27                 0.6        32,400
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây             1 1               160                 6.0      192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây             1 1               320               12.0      384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)          
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây             1 1               200               10.0      240,000
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây             1 1                66                 3.3        79,200
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây             1 1                98                 4.9      117,600
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây             1 1               120                 6.0      144,000
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây             1 1               156                 7.8      187,200
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây             1 1               176                 8.8      211,200
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây             1 1                26                 1.3        31,200
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây             1 1                44                 2.2        52,800
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây             1 1                50                 2.5        60,000
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây             1 1                64                 3.2        76,800
11 Chống consol, mạ kẽm Cây             1 1               160                 8.0      192,000
12 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1                48                 1.8        43,200
13 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1                48                 1.8        43,200
14 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1                67                 2.5        60,000
15 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1                67                 2.5        60,000
16 Thép hộp vuông 50*1.8ly*2.0m Cây             1 1                90                 5.4      108,000
17 Thép hộp vuông 50*1.8ly*3.0m Cây             1 1               135                 8.1      162,000
18 Thép hộp vuông 50*1.8ly*4.0m Cây             1 1               213               12.8      256,000
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly*6.0m Cây             1 1               267               16.0      320,000
20 Thép hộp 50x1001.8ly*2.0m Cây             1 1               140                 8.4      168,000
21 Thép hộp 50x1001.8ly*3.0m Cây             1 1               210               12.6      252,000
22 Thép hộp 50x1001.8ly*4.0m Cây             1 1               280               16.8      336,000
23 Thép hộp 50x1001.8ly*6.0m Cây             1 1               417               25.0      500,000
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác