Kích tăng U - Kích Tăng bằng - Mâm - Thang

Ảnh 0/4 - Kích tăng U - Kích Tăng bằng - Mâm - Thang

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
5080 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
1 Mâm giàn giáo - 1.1 ly - không khoá - Mạ kẽm Cái 1                 9.00           220,000.00
2 Mâm giàn giáo - 1.2 ly - không khoá - Mạ kẽm Cái 1               10.00           238,000.00
3 Mâm giàn giáo - 1.1 ly - có khoá - Mạ kẽm Cái 1                 9.00           230,000.00
4 Mâm giàn giáo - 1.2 ly - có khoá - Mạ kẽm Cái 1               10.00           248,000.00
5 Kích tăng U - Bằng ( đế ) - hàng thường - Sơn chống rỉ Cây 1                 1.45            34,000.00
6 Kích tăng U - Bằng ( đế ) - hàng dầy - Sơn chống rỉ Cây 1                 1.70            39,000.00
7 Thang giàn giáo - 7 bậc - 1.0 ly - Mạ kẽm Cái 1               15.00           450,000.00
8 Thang giàn giáo - 7 bậc - 1.4 ly - Mạ kẽm Cái 1               19.00           532,000.00
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác