Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2020

Ảnh 0/12 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2020

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
29365 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung              1                  400                13.0                  299,000
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung                 1                  380                11.5                  264,500
3 Giàn giáo 9 tấc, mạ kẽm Khung                 1                  300                  8.0                  184,000
4 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp                 1                  130                  2.5                    57,500
5 Chéo 1.76m, mạ kẽm Cặp                 1                  130                  2.3                    52,900
6 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái                 1                  500                11.0                  270,000
7 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái                 1               1,500                16.0                  500,000
8 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây                 1                  130                  1.8                    48,000
9 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây                 1                  130                  1.8                    48,000
10 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây                 1                  170                  3.3                    75,900
11 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây                 1                  210                  4.9                  112,700
12 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây                 1                  260                  6.0                  138,000
13 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây                 1                  300                  7.8                  179,400
14 Tay rằng 0.6m, mạ kẽm Cây                 1                    60                  1.3                    29,900
15 Tay rằng 1.0m, mạ kẽm Cây                 1                    85                  2.2                    50,600
16 Tay rằng 1.2m, mạ kẽm Cây                 1                    95                  2.5                    57,500
17 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây                 1                  170                  3.2                    73,600
18 Chống consol, mạ kẽm Cây                 1                  400                  8.0                  184,000
19 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây                 1                  150                  2.6                    65,000
20 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây                 1                  150                  2.6                    65,000
21 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây                 1                  500                10.0                  240,000
22 Thép hộp vuông 50*1.8ly M                 1                  130                13.5                  270,000
23 Thép hộp 50*100*1.8 ly M                 1                  190                13.5                  270,000
24 Ống tuýp 49*1.8 ly M                 1                  100                13.5                  270,000
25 Cùm xoay Cái                 1                    70                  0.6                    25,000
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác