Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2020

Ảnh 0/12 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2020

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
22369 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung                1 1          360             13.0      280,000
2 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp                1 1          120               2.5        58,000
3 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái                1 1          450             11.0      240,000
4 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái                1 1       1,200             16.0      460,000
5 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây                1 1          130               1.8        42,000
6 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây                1 1          130               1.8        42,000
7 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây                1 1          160               3.3        70,000
8 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây                1 1          210               4.9      110,000
9 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây                1 1          250               6.0      130,000
10 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây                1 1          300               7.8      160,000
11 Tay rằng 0.6m, mạ kẽm Cây                1 1            60               1.3        35,000
12 Tay rằng 1.0m, mạ kẽm Cây                1 1            90               2.2        48,000
13 Tay rằng 1.2m, mạ kẽm Cây                1 1          100               2.5        55,000
14 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây                1 1          170               3.2        80,000
15 Chống consol, mạ kẽm Cây                1 1          400               8.0      190,000
16 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây                1 1          160               2.6        58,000
17 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây                1 1          160               2.6        58,000
18 Cây chống đĩa 1.0m, mạ kẽm Cây                1 1          200               3.3        70,000
19 Cây chống đĩa 1.5m, mạ kẽm Cây                1 1          300               4.9      110,000
20 Cây chống đĩa 2.0m, mạ kẽm Cây                1 1          390               6.0      130,000
21 Cây chống đĩa 2.5m, mạ kẽm Cây                1 1          490               7.8      160,000
22 Tay rằng giáo đĩa 0.6m, mạ kẽm Cây                1 1          140               1.3        35,000
23 Tay rằng giáo đĩa 1.0m, mạ kẽm Cây                1 1          170               2.2        48,000
24 Tay rằng giáo đĩa 1.2m, mạ kẽm Cây                1 1          190               2.5        55,000
25 Chống đà giữa giáo đĩa, mạ kẽm Cây                1 1          200               3.2        80,000
26 Chống consol giáo đĩa, mạ kẽm Cây                1 1          450               8.0      190,000
27 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây                1 1          500             10.0      230,000
28 Tôn coffa 1.000 x 1.000, Tấm                1 1          700             14.0      230,000
29 Tôn coffa 1.000 x 500, Tấm                1 1          350               7.0      120,000
30 Ống tuýp M                1 1          100               2.0      200,000
31 Cùm xoay Cái                1 1            70               0.6        25,000
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác